وبینارهای توسن آکادمی

وبینار
آخرین مصاحبه شغلی

زمان برگزاری

10 اسفند ماه 1402

مدرس

اسوه اسماعیلی‌نژاد

وبینار
Why Java Developers
Are First-class Citizens on Azure

زمان برگزاری

6 آذر ماه 1402

مدرس

Reza Rahman

قیمت

رایگان

وبینار
مهندسی ارزش در جاوا
 

زمان برگزاری

28 دی ماه 1402

مدرس

علی پروینی